Dijital Muhasebeci Logo

Limited Şirket Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Picture of Muhasebe.Digital

Muhasebe.Digital

Muhasebe.Digital, Şirketlerin dijitalleşme süreçleri için çalışan ve abone olan Mali Müşavir, Sanal Ofis, Dijital Partner ve çözümlerle hizmet alanları ve hizmet verenleri bir araya getiren bir platformdur.

Limited Şirket Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Muhasebe ve vergilendirme, işletmeler ve bireyler için karmaşık ve kafa karıştırıcı konular olabilir. Yasalara uymak, mali yükümlülükleri doğru şekilde yönetmek ve zaman kazanmak zor olabilir. Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, bu karmaşık süreçte size rehberlik eden ve mali yükünüzü hafifleten bir hizmettir.

Bu makalede, muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmetinin faydalarını, size nasıl yardımcı olabileceğini ve doğru danışmanı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz.

Muhasebe İşlemleri ve Vergi Danışmanlığı Hizmetinin Faydaları:

 • Vergi Tasarrufu: Vergi danışmanları, yasalara uygun şekilde vergi yükünüzü optimize etmenize yardımcı olur.
 • Yasalara Uyumluluk: Muhasebe ve vergi danışmanları, vergi mevzuatına ve muhasebe standartlarına uymanızı ve olası cezaları önlemenizi sağlar.
 • Zaman Tasarrufu: Muhasebe ve vergi danışmanları, muhasebe kayıtlarınızı tutma, beyannamelerinizi hazırlama ve diğer işlemlerle uğraşarak size zaman kazandırır.
 • Huzur ve Rahatlık: Muhasebe ve vergi danışmanları, mali yükümlülüklerinizi sizin için yöneterek size huzur ve rahatlık verir.
 • Mali Verilerden Faydalanma: Muhasebe ve vergi danışmanları, mali verilerinizi analiz ederek işletmenizin veya bireysel finansal durumunuzun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Muhasebe İşlemleri ve Vergi Danışmanlığı Hizmetinin Kapsamı:

Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı alanda size yardımcı olabilir:

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması: Fatura, fiş, defter gibi muhasebe kayıtlarınızı yasalara ve standartlara uygun şekilde tutar.
 • Finansal Tabloların Hazırlanması: Kar zarar tablosu, bilanço gibi finansal tablolarınızı hazırlar.
 • Vergi Beyannameleri: Vergi beyannamelerinizi doğru ve eksiksiz şekilde hazırlar ve sunar.
 • Vergi Denetimi: Vergi denetimlerine hazırlanmanıza ve denetim sürecinde size yardımcı olur.
 • Uluslararası Vergilendirme: Yurtdışı faaliyetlerinizden kaynaklanan vergi yükümlülüklerinizi yönetmenize yardımcı olur.
 • Vergi Danışmanlığı: Vergi mevzuatı ve uygulamaları hakkında size tavsiyelerde bulunur.
 • Muhasebe ve Finansal Danışmanlık: Muhasebe ve finansal konularda da size danışmanlık hizmeti verebilir.

 

Doğru Muhasebe ve Vergi Danışmanını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Deneyim: Danışmanlık firmasının ve danışmanların muhasebe ve vergi alanında deneyimli olması önemlidir.
 • Uzmanlık: Danışmanlık firmasının ve danışmanların, faaliyet gösterdiğiniz sektöre veya bireysel durumunuza özel uzmanlığa sahip olması faydalıdır.
 • Yetkinlik: Danışmanların yetkili ve sertifikalı olması önemlidir.
 • İletişim: Danışmanlık firması ve danışmanlar ile açık ve net bir iletişim kurabilmeniz önemlidir.
 • Ücret: Danışmanlık firmasının ücret politikasının şeffaf ve makul olması önemlidir.
 • Referanslar: Danışmanlık firması ve danışmanların geçmiş müşterilerinden referanslar almanız faydalı olabilir.

 

Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, karmaşık muhasebe ve vergi sisteminde size rehberlik eden ve mali yükünüzü hafifleten değerli bir hizmettir. Doğru danışmanı seçerek, mali yükümlülüklerinizi doğru şekilde yönetebilir, yasalara uyabilir ve huzurlu bir şekilde işinize veya hayatınıza devam edebilirsiniz.

Giriş: Limited Şirket Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Limited Şirket Nedir ve Avantajları Nelerdir

Limited şirket, günümüzde sıkça kullanılan bir işletme türüdür ve ticaret hukukunda önemli bir yere sahiptir. Limited şirket kavramının kökeni, özellikle İngiltere’deki tüccarların iş yapma biçimlerine dayanmaktadır.

Limited şirket, ortakların yatırdıkları sermaye ile sınırlı bir sorumluluğa sahip oldukları bir işletme modelidir. Bu tür bir işletme, genellikle bir veya daha fazla ortağın bir araya gelerek iş yapmak amacıyla oluşturdukları bir ticaret birliğidir.

Limited şirketin ortaya çıkmasıyla birlikte, iş dünyasında önemli bir değişim yaşandı. Önceden, ticari faaliyetler genellikle kişisel servetin tamamını riske atan bireyler arasında gerçekleşiyordu. Ancak limited şirketin ortaya çıkması, ticaretin daha büyük ölçekte ve daha karmaşık işlerin yürütülmesine olanak tanıdı. Böylece, işletmeciler kişisel servetlerini koruyarak ticaret yapma imkanı buldular.

Limited şirketin tarihsel gelişimi, özellikle 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İngiltere’de 1855 tarihli Limited Liability Act, limited şirketlerin kuruluşunu düzenleyen ilk yasal düzenlemelerden biridir. Bu yasa, limited şirketlerin kuruluşu ve işleyişi konusunda belirli kurallar getirdi ve ortakların sorumluluğunu sınırladı.

Bugün, birçok ülkede limited şirketler ticaret hukuku tarafından tanınmış ve düzenlenmiştir. Her ülkenin kendi ticaret yasaları ve düzenlemeleri bulunmakla birlikte, limited şirketler genellikle sermaye paylarına bölünmüş, ortakların sınırlı sorumluluğu altında faaliyet gösteren işletmeler olarak tanımlanır.

Limited şirketlerin anonim şirketlerden (A.Ş.) farkı, sermaye paylarının anonim şirketlerdeki gibi halka açık olmamasıdır. Ayrıca, limited şirketlerin yönetimi daha esnek olabilir ve ortak sayısında sınırlama yoktur. Bu nedenle, limited şirketler genellikle daha küçük işletmeler veya ortakların daha sıkı ilişkiler kurduğu işletmeler için tercih edilir.

Limitet Şirketin Sağladığı Hukuki Koruma ve Avantajları

Limited şirketin sağladığı hukuki koruma ve avantajları genellikle şu şekildedir:

 1. Kişisel Varlıkların Korunması: Limited şirket, ortakların kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından korur. Ortaklar, yatırdıkları sermaye miktarı veya taahhüt ettikleri borç miktarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla, şirketin iflas etmesi durumunda ortakların kişisel mal varlığı riske girmez.

 2. Sınırlı Sorumluluk: Limited şirketin en önemli avantajlarından biri, ortakların sınırlı sorumluluğudur. Ortaklar, yatırdıkları sermaye veya taahhüt ettikleri borçlarla sınırlıdır. Bu, işletmenin borçlarından kaynaklanan risklerin kişisel varlıkları üzerinde etkili olmadığı anlamına gelir.

 3. Esnek Yönetim Organları: Limited şirketlerin yönetim organları, ortakların tercihlerine ve işletmenin gereksinimlerine göre esneklik gösterir. Ortaklar, yönetim organlarını ve görev dağılımlarını kendi aralarında anlaşarak belirleyebilirler. Bu, işletmenin ihtiyaçlarına ve ortakların yeteneklerine uygun bir yönetim yapısı oluşturmayı sağlar.

 4. Kar Dağıtım Esnekliği: Limited şirketlerde kar dağıtımı konusunda esneklik vardır. Ortaklar, kar paylarını yatırdıkları sermaye oranında veya farklı bir anlaşmaya dayalı olarak belirleyebilirler. Bu, işletmenin karını ortaklar arasında adil bir şekilde dağıtma ve işletme büyüdükçe sermaye artırımı yapma esnekliği sağlar.

 5. Ortaklık Yapısında Esneklik: Limited şirketlerde ortaklık yapısı, şirketin ihtiyaçlarına ve ortakların tercihlerine göre kolayca değiştirilebilir. Yeni ortaklar alınabilir veya mevcut ortaklar şirketten ayrılabilir. Bu, işletmenin büyümesine veya değişen koşullara uyum sağlamasını sağlar.

Bu avantajlar, limited şirketin işletme sahiplerine ve işletme işleyişine sağladığı hukuki korumayla birlikte, işletmelerin daha etkin ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar. Bu nedenle, limited şirketler, birçok girişimci için tercih edilen işletme türlerinden biridir.

Nasıl Bir Süreç İzlenerek Limited Şirketi Kurabilirsiniz?

Limited Şirket Nedir ve Avantajları Nelerdir

Limited şirket kurmak için izlenmesi gereken genel süreç aşağıda açıklanmıştır. Bu süreç, Türkiye’deki Ticaret Bakanlığı’nın ve Ticaret Sicili Müdürlüklerinin belirlediği genel kurallara dayanmaktadır:

 1. İş Planı Oluşturma: Öncelikle, işletmenizin amacını, hedeflerini, faaliyet alanını ve iş modelini belirleyen bir iş planı hazırlamanız gerekir. İş planı, işletmenizin başarılı bir şekilde kurulması ve yönetilmesi için temel bir kılavuz sağlar.

 2. Ortaklar Arasında Anlaşma Sağlama: Limited şirketi kuracak olan ortaklar arasında bir şirket sözleşmesi hazırlanması ve imzalanması gerekir. Bu sözleşmede, ortakların hak ve sorumlulukları, sermaye katkıları, kar paylaşımı, yönetim şekli gibi konular belirtilmelidir.

 3. Şirket İsmi ve Merkezinin Belirlenmesi: Kurulacak olan limited şirketin ismi belirlenmeli ve bu isim Ticaret Sicili’nde tescil edilmelidir. Ayrıca, şirketin merkezinin nerede olacağı da belirlenmelidir.

 4. Sermaye Yatırımı: Limited şirketin sermayesinin belirlenmesi ve ortaklar tarafından sermaye yatırımının yapılması gerekmektedir. Ortaklar, sermaye katkılarını banka hesabına yatırmalıdır.

 5. Noter Onayı ve Ticaret Sicili Kaydı: Ortaklar arasında imzalanan şirket sözleşmesi noter onayından geçirilmeli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kaydedilmelidir.

 6. Vergi Dairesine Başvuru: Şirketin kurulmasıyla ilgili belgelerin alınmasının ardından, vergi mükellefiyetinin başlatılması için ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır.

 7. Gerekli Lisans ve İzinlerin Alınması: İşletmenizin faaliyet göstereceği sektöre bağlı olarak gerekli lisans ve izinlerin alınması gerekebilir. Bu lisanslar ve izinler, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden veya ilgili kurumlardan temin edilir.

 8. SGK Kaydı: İşçi çalıştıracak olan limited şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıt olmaları gerekmektedir.

Limited şirketin kurulmasıyla birlikte, işletmenin faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan diğer adımlar da atılmalıdır. Bu adımlar arasında muhasebe sisteminin kurulması, işletme banka hesabının açılması, işletmenin tanıtımı ve pazarlaması gibi konular bulunabilir.

Limited şirketin vergi avantajlarına gelince, vergi sistemi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak limited şirketlerin anonim şirketlere göre vergi avantajları olduğu görülmektedir. Limited şirketlerde kar payı dağıtımında vergi avantajları bulunabilir ve bazı ülkelerde işletme giderlerinin vergiden düşülmesi gibi avantajlar sağlanabilir. Bu nedenle, limited şirket kurmak isteyenlerin vergi avantajları konusunda yerel mevzuatı incelemeleri önerilir.

Limited Şirketten Anonim Şirkete Geçiş: Hangisi Daha Avantajlı Olabilir?

Limited şirketten anonim şirkete geçiş, işletmenin büyümesi, genişlemesi veya daha fazla sermaye gereksinimi duyması durumunda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Her iki işletme türünün kendi avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle geçiş süreci bir dizi faktöre bağlı olarak avantajlı olabilir.

Anonim şirketin bazı avantajları şunlardır:

 1. Sermaye Artırımı: Anonim şirketler, limited şirketlere göre sermaye artırımı konusunda daha esnektir. Daha fazla sermaye toplamak veya halka açılmak isteyen işletmeler için anonim şirket yapısı daha uygun olabilir.

 2. Halka Açılma İmkanı: Anonim şirketler, halka açılma ve hisse senetlerini halka arz etme imkanı sağlar. Bu, işletmenin büyümesi için daha fazla sermaye toplama ve işletmenin hisselerini geniş bir yatırımcı tabanına sunma fırsatı sunabilir.

 3. Daha Büyük İşletmeler İçin Uygunluk: Anonim şirketler genellikle daha büyük işletmeler için daha uygun bir yapı sunar. Büyük ölçekli projelerin finansmanı, çeşitli yatırımcıların dahil olması ve işletmenin daha karmaşık bir yapıya sahip olması gerektiğinde anonim şirket yapısı avantajlı olabilir.

Ancak, limited şirketin de bazı avantajları bulunmaktadır:

 1. Sınırlı Sorumluluk: Limited şirketin ortakları, yatırdıkları sermaye miktarı ile sınırlı bir sorumluluğa sahiptir. Bu, işletmenin borçlarından dolayı kişisel varlıklarının riske girmemesini sağlar.

 2. Esnek Yönetim: Limited şirketlerin yönetim organları, ortaklar arasında daha esnek bir yapıya sahiptir. Karar alma süreci ve yönetim şekli, ortaklar arasında anlaşmaya dayanır.

 3. Daha Az Düzenleyici Yükümlülükler: Limited şirketler, anonim şirketlere göre daha az düzenleyici yükümlülüğe tabidir. Daha az raporlama ve bildirim gereksinimi, işletmenin yönetimini ve operasyonlarını daha kolay ve ekonomik hale getirebilir.

Hangi işletme yapısının daha avantajlı olduğu, işletmenin özelliklerine, hedeflerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Büyümeyi ve halka açılmayı hedefleyen bir işletme için anonim şirket yapısı daha uygun olabilirken, daha küçük ve daha sınırlı bir işletme için limited şirket yapısı daha esnek ve maliyet etkin olabilir. Bu nedenle, işletmenin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre bir değerlendirme yapılması ve uygun işletme yapısının seçilmesi önemlidir.

Limited Şirketin Türk Ekonomisine Katkıları ve Geleceği

Türkiye’deki limited şirketler, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir ve Türk ekonomisine çeşitli şekillerde katkıda bulunmaktadırlar. İşte bu katkıların bazıları:

 1. İstihdam Oluşturma: Limited şirketler, Türkiye’de istihdamın önemli bir kaynağını oluştururlar. Küçükten büyüğe birçok limited şirket, işçi ve profesyoneller için istihdam sağlamaktadır. Bu, Türkiye’deki işsizlik oranlarının azalmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunur.

 2. Yatırım ve Büyüme: Limited şirketler, girişimcilik ve yenilikçilik yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik ederler. Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, yeni ürünlerin ve hizmetlerin sunulması için limited şirketlerin sermaye ve kaynakları kullanılır. Bu da ekonomide yeni iş fırsatları yaratır ve rekabeti artırır.

 3. Vergi Katkısı: Limited şirketlerin ödediği vergiler, Türkiye’nin kamu hizmetlerini finanse etmek için önemli bir kaynak oluşturur. Vergi gelirleri, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve diğer kamu hizmetlerinin sunulmasında kullanılır.

 4. Tedarik Zinciri Katkısı: Limited şirketler, yerel ve uluslararası tedarik zincirlerinde önemli bir rol oynarlar. Tedarik zincirine entegre olan limited şirketler, üretim, dağıtım, lojistik ve diğer alanlarda faaliyet göstererek ekonomik büyümeye ve ticarete katkıda bulunurlar.

 5. İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme: Limited şirketler, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli bir rol oynarlar. Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji yatırımları, Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırır ve uluslararası pazarda yer edinmesini sağlar.

Gelecekte, Türkiye’deki limited şirketlerin ekonomiye katkısının artması beklenmektedir. Özellikle teknolojiye dayalı sektörlerdeki girişimcilik faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, yeni limited şirketlerin kurulması ve mevcutların büyümesi beklenmektedir. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel rekabetçilik gibi konuların da dikkate alınarak limited şirketlerin ekonomiye daha fazla katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki limited şirketlerin desteklenmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi önemli bir konudur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
1