Dijital Muhasebeci Logo

Anonim Şirket Nedir? Türkiye’de Anonim Şirketler ve Kuruluş Süreçleri

Picture of Muhasebe.Digital

Muhasebe.Digital

Muhasebe.Digital, Şirketlerin dijitalleşme süreçleri için çalışan ve abone olan Mali Müşavir, Sanal Ofis, Dijital Partner ve çözümlerle hizmet alanları ve hizmet verenleri bir araya getiren bir platformdur.

Anonim Şirket Nedir? Türkiye’de Anonim Şirketler ve Kuruluş Süreçleri

Muhasebe ve vergilendirme, işletmeler ve bireyler için karmaşık ve kafa karıştırıcı konular olabilir. Yasalara uymak, mali yükümlülükleri doğru şekilde yönetmek ve zaman kazanmak zor olabilir. Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, bu karmaşık süreçte size rehberlik eden ve mali yükünüzü hafifleten bir hizmettir.

Bu makalede, muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmetinin faydalarını, size nasıl yardımcı olabileceğini ve doğru danışmanı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz.

Muhasebe İşlemleri ve Vergi Danışmanlığı Hizmetinin Faydaları:

 • Vergi Tasarrufu: Vergi danışmanları, yasalara uygun şekilde vergi yükünüzü optimize etmenize yardımcı olur.
 • Yasalara Uyumluluk: Muhasebe ve vergi danışmanları, vergi mevzuatına ve muhasebe standartlarına uymanızı ve olası cezaları önlemenizi sağlar.
 • Zaman Tasarrufu: Muhasebe ve vergi danışmanları, muhasebe kayıtlarınızı tutma, beyannamelerinizi hazırlama ve diğer işlemlerle uğraşarak size zaman kazandırır.
 • Huzur ve Rahatlık: Muhasebe ve vergi danışmanları, mali yükümlülüklerinizi sizin için yöneterek size huzur ve rahatlık verir.
 • Mali Verilerden Faydalanma: Muhasebe ve vergi danışmanları, mali verilerinizi analiz ederek işletmenizin veya bireysel finansal durumunuzun iyileştirilmesine yardımcı olur.

Muhasebe İşlemleri ve Vergi Danışmanlığı Hizmetinin Kapsamı:

Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı alanda size yardımcı olabilir:

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması: Fatura, fiş, defter gibi muhasebe kayıtlarınızı yasalara ve standartlara uygun şekilde tutar.
 • Finansal Tabloların Hazırlanması: Kar zarar tablosu, bilanço gibi finansal tablolarınızı hazırlar.
 • Vergi Beyannameleri: Vergi beyannamelerinizi doğru ve eksiksiz şekilde hazırlar ve sunar.
 • Vergi Denetimi: Vergi denetimlerine hazırlanmanıza ve denetim sürecinde size yardımcı olur.
 • Uluslararası Vergilendirme: Yurtdışı faaliyetlerinizden kaynaklanan vergi yükümlülüklerinizi yönetmenize yardımcı olur.
 • Vergi Danışmanlığı: Vergi mevzuatı ve uygulamaları hakkında size tavsiyelerde bulunur.
 • Muhasebe ve Finansal Danışmanlık: Muhasebe ve finansal konularda da size danışmanlık hizmeti verebilir.

Doğru Muhasebe ve Vergi Danışmanını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Deneyim: Danışmanlık firmasının ve danışmanların muhasebe ve vergi alanında deneyimli olması önemlidir.
 • Uzmanlık: Danışmanlık firmasının ve danışmanların, faaliyet gösterdiğiniz sektöre veya bireysel durumunuza özel uzmanlığa sahip olması faydalıdır.
 • Yetkinlik: Danışmanların yetkili ve sertifikalı olması önemlidir.
 • İletişim: Danışmanlık firması ve danışmanlar ile açık ve net bir iletişim kurabilmeniz önemlidir.
 • Ücret: Danışmanlık firmasının ücret politikasının şeffaf ve makul olması önemlidir.
 • Referanslar: Danışmanlık firması ve danışmanların geçmiş müşterilerinden referanslar almanız faydalı olabilir.

Muhasebe işlemleri ve vergi danışmanlığı hizmeti, karmaşık muhasebe ve vergi sisteminde size rehberlik eden ve mali yükünüzü hafifleten değerli bir hizmettir. Doğru danışmanı seçerek, mali yükümlülüklerinizi doğru şekilde yönetebilir, yasalara uyabilir ve huzurlu bir şekilde işinize veya hayatınıza devam edebilirsiniz.

Giriş: Anonim Şirket Kavramı ve Temel Tanımı

Anonim Şirket (A.Ş.), Türkiye’de en yaygın olarak tercih edilen şirket türlerinden biridir. Anonim şirketler, sermaye paylarının belirli bir pay bedeline bölündüğü ve bu payların sermaye artırımı yoluyla artırılabildiği şirketlerdir. Bu şirket türünde, hissedarlar sorumluluklarını ödenmiş sermaye ile sınırlarlar, yani şirketin borçlarına katılım, ödenmiş sermaye ile sınırlıdır. Anonim şirketler, hisse senetleri aracılığıyla sermaye toplarlar ve en az bir yönetim kurulu ile yönetilirler.

Türkiye’de anonim şirketlerin kuruluş süreci şu adımları içerir:

 1. Firma Unvanının ve Esas Sermayenin Belirlenmesi: İlk olarak, kurulacak şirketin adı belirlenir ve esas sermaye miktarı belirlenir. Esas sermaye, şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan sermaye miktarını ifade eder.

 2. Sözleşmenin Hazırlanması: Anonim şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmede şirketin adı, merkezi, amacı, sermayesi, pay türleri ve payların itibari değeri gibi detaylar yer alır.

 3. Noter Onayı: Hazırlanan kuruluş sözleşmesi noter tarafından onaylanır. Noter onayı için sözleşme taraflarınca imzalanmalıdır.

 4. Sermayenin Yatırılması: Belirlenen sermaye miktarının en az %25’i bankaya yatırılır ve bankadan alınan dekont ile kuruluş işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur.

 5. Ticaret Siciline Kayıt: Kuruluş işlemleri için gerekli evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur ve şirket ticaret siciline kaydedilir.

 6. Vergi Dairesine Başvuru: Ticaret Siciline kaydın tamamlanmasının ardından, şirketin bağlı olduğu vergi dairesine başvurularak vergi mükellefiyeti kazanılır.

 7. İlan ve Resmi Gazetede Yayınlanması: Şirketin kuruluşuna dair ilanlar, Ticaret Sicil Gazetesi ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

 8. Vergi Levhası ve İşe Başlama Bildirgesi: Vergi dairesinden vergi levhası alınır ve işe başlama bildirgesi verilir.

Bu adımlar genel hatlarıyla anonim şirket kuruluş sürecini kapsar. Ancak her durum farklı olabilir ve detaylar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, şirket kuruluşuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bir iş danışmanı veya avukattan destek almak önemlidir.

Anonim Şirket, genel olarak bir ticaret şirketi türüdür ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan ve ortaklarının sorumluluğunu ödenmiş sermaye ile sınırlayan bir kuruluştur. Anonim şirketler, sermaye paylarına bölünmüş hisse senetleri aracılığıyla sermaye toplarlar ve en az bir yönetim kurulu tarafından yönetilirler.

Anonim şirketlerin bazı temel özellikleri şunlardır:

 1. Hisse Senetleri: Anonim şirketler, sermaye paylarını hisse senetleri şeklinde temsil ederler. Bu hisse senetleri, şirketin sermayesine katkı sağlayan kişiler tarafından satın alınabilir ve devredilebilir.

 2. Sermaye ve Sorumluluk: Anonim şirketlerde ortaklar, ödenmiş sermaye ile sınırlı olarak sorumludur. Yani, şirketin borçlarına katılım, ortakların ödedikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır.

 3. Yönetim Kurulu: Anonim şirketler, en az bir yönetim kurulu tarafından yönetilirler. Bu yönetim kurulu, şirketin günlük işlerinden ve stratejik karar alma süreçlerinden sorumludur.

 4. Denetim: Anonim şirketler, genellikle bir denetim kurulu veya bağımsız denetçi tarafından denetlenirler. Bu, şirketin finansal durumu ve işleyişinin şeffaf ve güvenilir olduğunu sağlar.

Anonim şirketler, bir diğer popüler şirket türü olan “Limited Şirket” (Ltd. Şti.) ile karşılaştırıldığında daha büyük ölçekte ve daha fazla sayıda ortağa sahip olma eğilimindedirler. Limited şirketlerde, ortaklar genellikle daha az sayıda ve daha kısıtlı sorumlulukla işletmeyi yönetirler.

Anonim şirket kavramı, genel olarak “sınırsız sorumluluk” ilkesinin aksine, “sınırlı sorumluluk” ilkesine dayanır. Bu da şirketin borçlarına katılımın, ortakların ödedikleri sermaye miktarıyla sınırlı olduğu anlamına gelir.

Ülkeden ülkeye anonim şirketlerin kuruluş süreci ve yasal düzenlemeleri değişebilir. Bu nedenle, bir anonim şirket kurmak isteyenlerin ilgili ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket etmeleri önemlidir.

Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Anonim Şirketin Avantajları:

 1. Sınırlı Sorumluluk: Anonim şirketlerde ortaklar, ödedikleri sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludur. Kişisel varlıkları, şirketin borçları için riske atılmaz.

 2. Sermaye Artırma Kolaylığı: Anonim şirketler, sermaye paylarını hisse senetleri şeklinde temsil ederler ve sermaye artırımı kolayca yapılabilir. Bu, şirketin büyüme ve genişleme sürecini destekler.

 3. Geniş Ortaklık Yapısı: Anonim şirketlerde, birçok ortak olabilir ve bu da sermaye toplama açısından avantaj sağlar. Ayrıca, hisse senetlerinin kolaylıkla devredilebilir olması, ortakların sermaye paylarını satarak veya devrederek şirketten çıkmalarını sağlar.

 4. Profesyonel Yönetim: Anonim şirketler, genellikle profesyonel bir yönetim kurulu tarafından yönetilirler. Bu, şirketin etkin bir şekilde yönetilmesini ve uzun vadeli stratejik kararların alınmasını sağlar.

Anonim Şirketin Dezavantajları:

 1. Yüksek Kuruluş Maliyetleri: Anonim şirketlerin kurulması ve işletilmesi genellikle daha fazla maliyet gerektirir. Yüksek kuruluş maliyetleri, küçük işletmeler veya girişimciler için engel olabilir.

 2. Daha Fazla Düzenleme ve Yükümlülükler: Anonim şirketler, diğer işletme türlerine göre daha fazla düzenlemeye tabidirler. Vergi beyannameleri, denetimler ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekebilir.

 3. Kamuoyu Baskısı: Anonim şirketler, genellikle hisse senetleri borsada işlem gördüğü için kamuoyunun dikkatine daha açıktır. Bu durum, şirketin karar alma süreçlerini etkileyebilir ve yönetim kurulu üyelerine ek baskılar getirebilir.

Sermaye Payları: Anonim şirketler, sermaye paylarını hisse senetleri şeklinde temsil ederler. Bu hisse senetleri, şirketin sermayesine katkı sağlayan kişiler tarafından satın alınabilir ve devredilebilir.

Yönetim Kurulu Yapısı: Anonim şirketler, en az bir yönetim kurulu tarafından yönetilirler. Yönetim kurulu, şirketin günlük işlerinden ve stratejik karar alma süreçlerinden sorumludur. Yönetim kurulu genellikle ortaklar veya dışarıdan profesyonellerden oluşur ve şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları ve Hukuki Yükümlülükleri Nelerdir?

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları ve Hukuki Yükümlülükleri şu adımları içerir:

 1. Firma Unvanının ve Esas Sermayenin Belirlenmesi: İlk olarak, kurulacak anonim şirketin adı belirlenir ve esas sermaye miktarı belirlenir. Esas sermaye, şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan sermaye miktarını ifade eder.

 2. Sözleşmenin Hazırlanması: Anonim şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmede şirketin adı, merkezi, amacı, sermayesi, pay türleri ve payların itibari değeri gibi detaylar yer alır.

 3. Noter Onayı: Hazırlanan kuruluş sözleşmesi noter tarafından onaylanır. Noter onayı için sözleşme taraflarınca imzalanmalıdır.

 4. Sermayenin Yatırılması: Belirlenen sermaye miktarının en az %25’i bankaya yatırılır ve bankadan alınan dekont ile kuruluş işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur.

 5. Ticaret Siciline Kayıt: Kuruluş işlemleri için gerekli evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur ve şirket ticaret siciline kaydedilir.

 6. Vergi Dairesine Başvuru: Ticaret Siciline kaydın tamamlanmasının ardından, şirketin bağlı olduğu vergi dairesine başvurularak vergi mükellefiyeti kazanılır.

 7. Genel Kurul Toplantıları: Anonim şirketlerde genel kurul toplantıları düzenlenir. Genel kurul, şirketin en yüksek karar organıdır ve hissedarların katılımıyla gerçekleşir. Genel kurulda şirketin faaliyetleri, kar dağıtımı, yönetim kurulu seçimi gibi konular görüşülür ve karara bağlanır.

 8. Sermaye Artırımı: Anonim şirketlerde sermaye artırımı genel kurul kararı ve ticaret siciline kayıt ile gerçekleştirilir. Sermaye artırımı, yeni hisse senetlerinin ihraç edilmesi veya mevcut hisse senetlerinin nominal değerinin artırılması şeklinde olabilir.

Anonim şirketlerin hukuki yükümlülükleri arasında ticaret siciline kayıt, vergi mükellefiyetinin yerine getirilmesi, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve ilanlarının yapılması gibi işlemler yer alır. Ayrıca, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması da gerekebilir.

Anonim Şirket mi Limited Şi​rket mi? Hangisi Daha Uygun Bir Seçenek Olabilir?

Anonim Şirket ve Limited Şirket, her ikisi de ticari işletmelerdir ancak farklı yapı ve özelliklere sahiptirler. Hangisinin daha uygun bir seçenek olduğu, işletmenin özelliklerine, büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip olduğu hedeflere bağlıdır.

Limited Şirket (Ltd. Şti.)

 • Limited şirketler, en az bir ortak tarafından kurulan ve ortakların sorumluluğunun ödenmiş sermaye ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür.
 • Sermaye payları, ortaklar arasında önceden belirlenen oranlarda paylaşılır ve genellikle sermaye payları nakit olarak ödenir.
 • Limited şirketler, genellikle daha küçük ve daha az karmaşık işletmeler için uygundur. Sınırlı sorumluluk ve daha az düzenleyici yükümlülük, girişimciler için çekici olabilir.
 • Limited şirketlerde genel kurul toplantıları düzenlenmez ve yönetim daha esnek olabilir.

Anonim Şirket (A.Ş.)

 • Anonim şirketler, en az bir ortak tarafından kurulan ve sermayesini halka açabilen, genellikle daha büyük ve daha karmaşık işletmeler için uygundur.
 • Sermaye payları hisse senetleri şeklinde temsil edilir ve hisse senetleri sermaye artırımı yoluyla satın alınabilir veya satılabilir.
 • Anonim şirketler, genel kurul toplantıları düzenler ve genel kurul, şirketin en yüksek karar organıdır. Bu nedenle, yönetim daha katı bir denetime tabidir.
 • Anonim şirketler, halka açık olma seçeneği ve daha fazla sermaye toplama potansiyeli sunar.

Hangi şirket türünün daha uygun olduğu, işletmenin spesifik ihtiyaçlarına, büyüklüğüne ve hedeflerine bağlıdır. Küçük bir işletme sahibiyseniz ve daha az düzenleyici yükümlülük istiyorsanız, bir limited şirket daha uygun olabilir. Ancak büyük bir işletme kurmak ve halka açılmayı hedefliyorsanız, anonim bir şirket seçmek daha uygun olabilir. Her durumda, bir iş avukatı veya danışmanıyla görüşmek, en iyi kararı vermenize yardımcı olabilir.

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anon​i​m Şir​ket Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirketlerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen temel yasal belgedir. Anonim şirketlerin hak ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Ortaklık Hakları ve Sorumlulukları: Anonim şirket ortakları, şirketin sermayesine katkıda bulunarak hisse senetleri satın alırlar. Bu hisse senetleri, ortakların şirket karlarından pay almalarını ve oy kullanarak yönetimde söz sahibi olmalarını sağlar. Ortaklar, ödedikleri sermaye miktarı ile sınırlı olarak sorumludurlar.

 2. Genel Kurul Kararları: Anonim şirketlerde en yüksek karar organı genel kuruldur. Genel kurul, şirketin yönetimini denetler, kar dağıtımı gibi önemli konuları görüşür ve karara bağlar. Genel kurul kararları, TTK’nın ve şirketin kuruluş sözleşmesinin hükümlerine göre alınır.

 3. Yönetim Kurulu Sorumlulukları: Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin günlük işlerini yönetir ve şirketin faaliyetlerini yürütür. Yönetim kurulu, genel kurulun aldığı kararları uygulamakla ve şirketin çıkarlarını korumakla sorumludur.

 4. Denetim ve Şeffaflık: Anonim şirketler, genellikle bir denetim kurulu veya bağımsız denetçi tarafından denetlenirler. Bu, şirketin finansal durumunun ve işleyişinin şeffaf ve güvenilir olduğunu sağlar.

 5. Sermaye Artırımı ve Azaltımı: Anonim şirketler, sermaye artırımı veya azaltımı yapabilirler. Sermaye artırımı, genel kurul kararı ve ticaret siciline kayıt ile gerçekleştirilirken, sermaye azaltımı için de genel kurul kararı ve yasal prosedürler izlenir.

Türk Ticaret Kanunu’nun yanı sıra, anonim şirketlerin hak ve sorumlulukları, şirketin kuruluş sözleşmesinde belirlenen hükümlere de tabidir. Bu nedenle, her şirketin kendine özgü kuruluş sözleşmesi ve iç düzenlemeleri bulunabilir. Bu belgeler, şirketin hak ve sorumluluklarını daha ayrıntılı bir şekilde düzenler.

Sonuç: Anonim Ş​​ir​​ket Oluşturma Sürecine Hazır Mısınız? Avantajlarını ve Risklerini İyi Değerlendirin!

Anonim şirket oluşturma sürecine başlamadan önce avantajlarını ve risklerini iyi değerlendirmeniz önemlidir. İşte bu sürece hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı noktalar:

Avantajlar:

 1. Sınırlı Sorumluluk: Kişisel varlıklarınızı korumanızı sağlar. Şirketin borçlarına katılımınız, ödediğiniz sermaye miktarı ile sınırlıdır.

 2. Sermaye Artırma Kolaylığı: Anonim şirketler, sermaye artırımı için hisse senetlerini halka arz edebilir veya yeni yatırımcılarla ortaklık yapabilirler.

 3. Geniş Ortaklık Yapısı: Bir anonim şirket, birden fazla ortakla kurulabilir ve sermayeyi toplama konusunda daha fazla esneklik sunabilir.

 4. Profesyonel Yönetim: Genellikle bir yönetim kurulu tarafından yönetilen anonim şirketler, profesyonel bir yönetim yapısı sağlayarak şirketin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Riskler:

 1. Yüksek Kuruluş Maliyetleri: Anonim şirketlerin kurulması ve işletilmesi genellikle maliyetlidir. Kuruluş maliyetleri, diğer işletme türlerine göre daha yüksek olabilir.

 2. Daha Fazla Düzenleme ve Yükümlülükler: Anonim şirketler, diğer işletme türlerine göre daha fazla düzenlemeye tabidir. Bu da daha fazla yasal yükümlülük ve yönetmeliklere uyum gerektirir.

 3. Kamuoyu Baskısı: Anonim şirketler, hisse senetlerinin halka arz edilebilmesi nedeniyle daha fazla kamuoyu baskısına maruz kalabilirler. Bu da şirketin karar alma süreçlerini etkileyebilir.

 4. Yönetim Karmaşası: Geniş ortaklık yapısı, şirketin yönetiminde karmaşıklıklara yol açabilir ve karar alma süreçlerini yavaşlatabilir.

Anonim şirket oluşturma sürecine başlamadan önce avantajlarını ve risklerini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun şirket yapısını seçmek için detaylı bir planlama ve analiz yapmanız gerekebilir. Ayrıca, bir iş avukatı veya danışmanıyla görüşmek, kararınızı destekleyebilir ve işletmenizin başarılı bir şekilde kurulmasına yardımcı olabilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Anonim şirket nedir?

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket türüdür.

Anonim şirket kurmak için ne gereklidir?

 • En az 1 kurucu ortak
 • En az 50.000 TL sermaye
 • Ticaret unvanı
 • Şirket merkezi
 • Ana sözleşme
 • Ticaret sicili gazetesinde ilan
 • Anonim şirketin avantajları nelerdir?

 • Sınırlı sorumluluk
 • Sermaye artırma kolaylığı
 • Halka arz imkanı
 • Tüzel kişilik
 • Anonim şirketin dezavantajları nelerdir?

  Kuruluş maliyeti yüksek Bürokratik işlemler Karar alma mekanizması karmaşık

  Anonim şirket nasıl kurulur?

  1- Ticaret unvanı ve şirket merkezi belirlenir.
  2- Ana sözleşme hazırlanır.
  3- Sermaye taahhüt edilir ve banka hesabına yatırılır.
  4- Ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılır.
  5- Gerekli belgelerin onaylanması ile şirket kurulur.

  Anonim şirket vergi oranları nelerdir?

  2023 yılı kurumlar vergisi oranı %20 ve %25, 2024 yılı kurumlar vergisi oranı ise %25 olarak uygulanacaktır.

  Anonim şirket için hangi belgeler gereklidir?

 • Kuruluş beyanı
 • Ana sözleşme
 • Ortaklık yapısı beyanı
 • İmza beyannameleri
 • Sermaye yatırılış belgeleri
 • Ticaret unvanı belgesi
 • Anonim şirket ile ilgili daha fazla bilgi nereden alabilirim?

 • Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi: https://ticaret.gov.tr/
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi web sitesi: https://www.tobb.org.tr/
 • Vergi Dairesi Başkanlığı resmi web sitesi: https://www.gib.gov.tr/
 • Anonim şirket kurmak istiyorum, ne yapmalıyım?

  Hemen muhasebe.digital ile irtibata geçerek uzman Mali Müşavirlerden destek alabilirsiniz.

  Anonim şirket kurmak karlı bir yatırım mıdır?

  Bu sorunun cevabı, şirketin faaliyet alanına, pazarlama stratejisine ve yönetim becerisine bağlıdır. Herhangi bir yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve riskleri değerlendirmeniz önemlidir.

  Anonim şirket kurmak için hangi teşvikler var?

  KOSGEB ve diğer kuruluşlar tarafından anonim şirketlere yönelik çeşitli teşvikler sunulmaktadır. Bu teşvikler hakkında bilgi almak için KOSGEB resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  1