Dijital Muhasebeci Logo

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter, Türkiye’de işletmelerin ve mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirmeleri için geliştirilmiş sistemlerdir.

Bu sistemler, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülmektedir. Her bir sistem, işletmelerin mali işlemlerini dijitalleştirerek, hem maliyetleri düşürmek hem de vergi denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

E-Fatura

E-Fatura, işletmeler arası ya da işletmeler ile tüketiciler arasındaki fatura işlemlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi ve arşivlenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, kağıt faturaların yerini elektronik faturalar almış olup, işlemler daha hızlı ve daha az maliyetle gerçekleştirilebilmektedir. E-Fatura kullanımı, özellikle belirli bir ciro üstünde olan işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir.

E-Arşiv

E-Arşiv, e-fatura mükellefi olmayan tüketicilere elektronik ya da kağıt ortamında fatura kesilmesini sağlayan bir sistemdir. E-Fatura mükellefleri, e-fatura yerine geçen belgeleri e-arşiv fatura olarak düzenleyip, gerektiğinde tüketicilere elektronik veya kağıt olarak verebilirler. E-Arşiv fatura, özellikle e-fatura mükellefiyeti olmayan işletmelerin veya bireysel müşterilere yapılan satışların kaydını tutmak için kullanılır.

E-Defter

E-Defter, işletmelerin yasal defterlerini elektronik ortamda tutmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemle, işletmeler Yasal Muhasebe Defterlerini elektronik olarak oluşturabilir, onaylatabilir ve saklayabilirler. E-Defter kullanımı, maliyet tasarrufu sağlamakla birlikte, mali denetim süreçlerinin de daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Genel Faydaları ve Zorunluluklar

 • Maliyet Tasarrufu: Kâğıt, baskı ve arşivleme giderlerinde önemli ölçüde azalma sağlar.
 • Verimlilik: İşlemlerin elektronik ortamda yapılması, iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı sağlar.
 • Çevreci: Kağıt kullanımının azalması çevreye olan etkiyi minimuma indirir.
 • Denetim Kolaylığı: Elektronik kayıtların denetimi daha kolay ve hızlıdır, vergi kaçırma ve usulsüzlüklerin önlenmesine yardımcı olur.
 • Zorunluluk: Gelir İdaresi Başkanlığı, belirli kriterlere sahip işletmeler için e-fatura, e-arşiv ve e-defter kullanımını zorunlu kılmıştır.

Bu sistemlerin uygulanması, işletmelerin ve mükelleflerin vergi mevzuatına uyumunu kolaylaştırırken, dijital dönüşümün de bir parçası olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Tanımlar ve Özellikler

Elektronik fatura ve belge yönetimi sistemleri, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması gibi önemli avantajlar sunar. Bu sistemler, işletmelerin ve mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini daha kolay ve etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Aşağıda, e-fatura, e-arşiv faturası, e-defter, elektronik belge yönetimi ve dijital fatura çözümleri hakkında temel tanımlar ve özellikler yer almaktadır.

E-Fatura

Tanım: E-Fatura, satıcı ile alıcı arasındaki mal veya hizmet alışverişine ilişkin bilgilerin, elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen, alınan ve saklanan bir elektronik belgedir. Vergi Usul Kanunu gereğince yasal bir fatura niteliğindedir.

Özellikler:

 • Yasal Geçerlilik: Kağıt fatura ile aynı yasal geçerliliğe sahiptir.
 • Maliyet Etkinliği: Baskı, kargo ve arşivleme maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Hız ve Erişilebilirlik: Anında iletim ve kolay erişim sunar.
 • Çevre Dostu: Kağıt tüketimini azaltır, çevresel etkiyi minimize eder.
 • Güvenlik ve Saklama: Elektronik imza ve zaman damgası ile güvenliği artırır, uzun süreli dijital saklama imkanı sağlar.

E-Arşiv Faturası

Tanım: E-Arşiv faturası, e-fatura mükellefiyeti olmayan alıcılar için elektronik olarak düzenlenen ve gerektiğinde kağıt olarak da basılabilen faturalardır. E-fatura kullanıcıları tarafından, e-fatura gönderimi zorunlu olmayan durumlarda kullanılır.

Özellikler:

 • Geniş Kapsam: Hem e-fatura kullanıcıları hem de e-fatura kullanmayan tüketicilere hitap eder.
 • Esneklik: Elektronik veya kağıt formatında sunulabilir.
 • Yasal Uyumluluk: E-fatura ile aynı yasal düzenlemelere tabidir.
 • Kolay Arşivleme: Elektronik ortamda kolay arşivleme ve erişim sağlar.

E-Defter

Tanım: E-Defter, işletmelerin yasal defterlerini elektronik ortamda tutmalarını ve saklamalarını sağlayan bir sistemdir. Yevmiye defteri ve büyük defter gibi zorunlu defterler, elektronik formatta düzenlenir ve saklanır.

Özellikler:

 • Yasal Geçerlilik: Kağıt defterlerle aynı yasal özelliklere sahiptir.
 • Güvenlik: Elektronik imza ile güvenlik ve bütünlük sağlar.
 • Verimlilik: Mali denetim ve raporlama süreçlerini kolaylaştırır.
 • Uzun Süreli Saklama: Fiziksel saklama zorunluluğunu ortadan kaldırır, elektronik saklama imkanı sunar.

Elektronik Belge Yönetimi

Tanım: Elektronik belge yönetimi, işletmelerin çeşitli türdeki elektronik belgelerini (faturalar, sözleşmeler, raporlar vb.) düzenlemek, saklamak, aramak, erişmek ve paylaşmak için kullandıkları sistemlerin bütünüdür.

Özellikler:

 • Düzen ve Erişim: Belge düzenini kolaylaştırır, hızlı erişim sağlar.
 • Güvenlik ve Yasal Uyumluluk: Belgelerin güvenliğini sağlar, yasal saklama sürelerine uyum sağlar.
 • İşbirliği ve Verimlilik: Ekip içi işbirliğini ve çalışma verimliliğini artırır.

Dijital Fatura Çözümleri

Tanım: Dijital fatura çözümleri, işletmelerin fatura işlemlerini elektronik ortamda daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan teknolojik araçlar ve yazılımlardır.

Özellikler:

 • Entegrasyon: Muhasebe ve ERP sistemleri ile entegrasyon sağlar.
 • Otomasyon: Fatura işlemlerini otomatikleştirir, manuel hata riskini azaltır.
 • Takip ve Raporlama: Fatura durumlarını takip etme ve detaylı raporlar oluşturma imkanı sunar.

Bu sistemler ve çözümler, dijitalleşme sürecinde işletmelere önemli katkılar sağlar, iş yüklerini hafifletir ve maliyetleri optimize eder.

E-Fatura Nasıl Çalışır?

E-fatura, geleneksel kağıt faturaların yerine geçen dijital bir fatura çeşididir. E-fatura, vergi daireleri tarafından onaylanmış bir elektronik belge olduğundan, kağıt faturalarla aynı yasal geçerliliğe sahiptir. İşletmeler ve tüketiciler arasındaki ticari işlemleri düzenlemek için kullanılır.

E-fatura nasıl çalışır sorusunu birkaç adımda açıklayabiliriz:

 1. Mükellefiyet ve Kayıt: İlk olarak, bir işletme e-fatura mükellefi olmalıdır. Bu, e-fatura sistemine kaydolmayı ve vergi daireleri tarafından belirlenen belirli koşulları karşılamayı gerektirir.

 2. Merkezi Fatura Platformu: E-faturaların yönetimi genellikle bir merkezi fatura platformu aracılığıyla gerçekleşir. Bu platformlar, işletmelerin fatura oluşturma, gönderme ve alımını kolaylaştırır.

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri
 1. Fatura Oluşturma: İşletme, satış veya hizmet sunumundan sonra bir e-fatura oluşturur. Bu e-fatura, standart belirlenmiş bir formatta hazırlanır ve belirli bilgileri içermelidir: satıcı ve alıcı bilgileri, fatura tarihi, miktarlar, vergiler ve toplam tutar gibi.

 2. Fatura İletimi: Oluşturulan e-fatura, belirlenen bir protokol aracılığıyla alıcıya iletilir. Bu iletişim genellikle bir e-posta yoluyla gerçekleşir. Ancak, işletmeler arasında entegre edilmiş bir elektronik veri değişim standardı kullanarak doğrudan sistemler arası iletişim de sağlanabilir.

 3. Alıcı İşlemi: Alıcı, e-faturayı alır ve sistemine kaydeder. E-faturanın alıcının muhasebe veya fatura işlemlerine entegre edilmesi de mümkündür.

 4. Ödeme: Alıcı, faturada belirtilen tutarı öder. E-faturalar genellikle online ödeme sistemleriyle entegre edilmiştir, bu nedenle ödeme işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

E-fatura sistemi, kağıt faturalara göre birçok avantaj sunar. Bunlar arasında daha hızlı işlem, daha az kağıt kullanımı, insan hatalarının azalması ve daha etkili muhasebe süreçleri bulunur. Ayrıca, vergi daireleri için daha kolay izlenebilirlik sağlar ve vergi kaçaklarını önlemeye yardımcı olabilir.

E-Arşiv Faturası Sistemi ve Avantajları

E-Arşiv Faturası, elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan resmi bir belgedir. Kağıt faturaların e-arşiv faturalarıyla değiştirilmesini sağlayan bir sistemdir. E-arşiv faturası, özellikle Türkiye’deki vergi mevzuatı çerçevesinde, belirli şartları sağlayan mükellefler tarafından kullanılır.

E-Arşiv uygulaması nasıl kullanılır sorusuna gelince, bu genellikle birkaç adımda gerçekleştirilir:

 1. Mükellefiyet ve Kayıt: İşletmenin e-arşiv faturası düzenlemeye yetkili olabilmesi için, vergi mevzuatına uygun şekilde kayıt olması gerekir.

 2. E-Arşiv Faturası Oluşturma: İşletme, satış veya hizmet sunumundan sonra e-arşiv faturasını oluşturur. Bu fatura, belirli standartlara uygun olarak hazırlanır ve genellikle bir e-fatura platformu aracılığıyla oluşturulur.

 3. Fatura İletimi ve Saklanması: E-arşiv faturası, alıcıya belirli bir protokol aracılığıyla iletilir. Ayrıca, e-arşiv faturaları, Vergi Usul Kanunu gereği belirli bir süre boyunca elektronik ortamda saklanmalıdır.

E-Arşiv faturası kullanmanın avantajları şunlar olabilir:

 1. Kağıtsız İş Modeli: E-arşiv faturaları, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir iş modelini teşvik eder.

 2. Daha Hızlı İşlem: Kağıt faturaların posta yoluyla gönderilmesine gerek kalmadığı için, işlem süreleri önemli ölçüde kısalır.

 3. Maliyet Tasarrufu: Kağıt, posta ve diğer materyal maliyetleri ortadan kalkar veya azalır.

 4. Kolay İzlenebilirlik ve Arşivleme: E-arşiv faturaları, elektronik ortamda saklandığından, daha kolay erişilebilir ve izlenebilir hale gelir. Arşivleme süreçleri de kolaylaşır.

 5. Hata ve Kayıp Riskinin Azalması: Kağıt faturaların elle işlenmesine bağlı hata ve kayıpların önlenmesine yardımcı olur.

 6. Vergi Denetimleri İçin Kolaylık: Vergi denetimleri, elektronik ortamda saklanan e-arşiv faturaları üzerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu avantajlar, işletmeler için e-arşiv faturalarını tercih etmelerini teşvik eder ve genel iş süreçlerini iyileştirir.

E-Defterin Önemi ve Uygulama Alanları

E-Defter, geleneksel defterlerin elektronik ortama aktarılarak dijitalleştirildiği bir muhasebe kayıt sistemi olarak tanımlanabilir.

E-Defter, vergi mevzuatına uygun olarak oluşturulan, saklanan ve raporlanan dijital muhasebe kayıtlarını içerir. Genellikle Türkiye’deki vergi mevzuatı çerçevesinde kullanılan bir sistemdir.

E-Defterin önemi ve uygulama alanları şunlardır:

 1. Vergi Denetimleri ve Uyumluluk: E-Defter, vergi denetimlerinde belgelerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayarak denetim süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, vergi mevzuatına uyumlu olarak muhasebe kayıtlarının tutulmasını zorunlu kılar.

2. Kolay Erişilebilirlik ve İzlenebilirlik: E-Defter, dijital bir ortamda saklandığından, muhasebe kayıtlarına kolayca erişilebilir ve izlenebilir. Belgelerin kaybolma veya hasar görme riski azalır.

3. Maliyet Tasarrufu: Kağıt ve baskı maliyetleri ortadan kalkar veya azalır. Ayrıca, kağıt belgelerin saklanması ve arşivlenmesi için gereken alan ve zaman da azalır.

4. Hızlı İşlem: Elektronik ortamdaki verilerin işlenmesi ve paylaşılması daha hızlıdır. Bu da iş süreçlerinin hızlanmasına ve verimliliğin artmasına yardımcı olur.

5. Entegrasyon ve Veri Analizi: E-Defter, diğer iş süreçleri ve yazılımlarla entegre edilebilir. Ayrıca, dijital verilerin analiz edilerek işletme performansının değerlendirilmesine olanak tanır.

6. Çevre Dostu Yaklaşım: Kağıt kullanımının azalması çevre dostu bir yaklaşımı teşvik eder.

Defter tutma zorunluluğu olan işletmeler için elektronik defter çözümleri sunan yazılım ve hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Bu çözümler, işletmelerin vergi mevzuatına uygun şekilde muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutmalarını sağlar. Örneğin, Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-defter tutma hizmeti sunan birçok yazılım firması bulunmaktadır. Bu çözümler, işletmelere muhasebe kayıtlarını kolayca dijitalleştirmeleri ve yönetmeleri konusunda yardımcı olur.

E-Fatura

Sık Sorulan Sorular

E-Fatura, kağıt faturaların yerine kullanılan elektronik bir belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanmış ve mükelleflerin internet üzerinden düzenlemesine, göndermesine ve almasın imkan sağlayan bir sistemdir.

E-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu, GİB tarafından belirlenen kriterlere göre değişmektedir. Genel olarak, yıllık brüt satışları belirli bir tutarı aşan mükellefler e-fatura kullanmak zorundadır. Güncel e-fatura mükellefiyet sorgulaması için GİB'in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

E-fatura, GİB tarafından yetkilendirilmiş e-fatura portalı veya e-fatura programı aracılığıyla düzenlenebilir. E-fatura düzenlerken, fatura bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önemlidir.

E-fatura, alıcının e-posta adresine veya GİB'in e-Fatura Portalı'na gönderilebilir. E-fatura gönderilirken, alıcının e-fatura kabul onayı almış olması gerekir.

Sapien ornare nostra fermentum venenatis fringilla faucibus auctor si donec vulputate nam montes letius mattis diam aenean parturient mauris morbi maximus neque etiam tristique elit

E-fatura kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Kağıt ve depolama ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Hataları ve sahteciliği önler.
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanmasını kolaylaştırır.

E-fatura hakkında daha fazla bilgi için GİB'in internet sitesini (www.gib.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, GİB'in e-Fatura İletişim Merkezi'ne (189) telefon ederek veya [e-posta adresi kaldırıldı] adresine e-posta göndererek de bilgi alabilirsiniz.

Hayır, e-fatura düzenlemek için özel bir programa ihtiyacınız yoktur. GİB'in e-Fatura Portalı'nı kullanarak ücretsiz olarak e-fatura düzenleyebilirsiniz.

E-fatura düzenlemek için, alıcı ve satıcının vergi kimlik numaraları, fatura tarihi, fatura tutarı ve KDV oranı gibi bilgilere ihtiyacınız var.

Evet, e-faturayı iptal etmek mümkündür. E-faturayı iptal etmek için, GİB'in e-Fatura Portalı'na veya e-fatura programınıza giriş yapmanız gerekir.

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri
E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter: Elektronik Fatura Sisteminin İncelikleri
e-arşiv ve e-defter

En Çok Merak Edilenler

E-arşiv, kağıt fatura ve perakende satış fişi yerine kullanılan elektronik bir belgedir. E-faturaya tabi olmayan mükellefler tarafından düzenlenir ve GİB tarafından onaylanır.

E-fatura mükellefiyeti olmayan tüm mükellefler e-arşiv uygulamasına dahildir.

E-arşiv, GİB tarafından yetkilendirilmiş e-arşiv portalı veya e-arşiv programı aracılığıyla düzenlenebilir.

E-arşiv, alıcının e-posta adresine veya GİB'in e-Arşiv Portalı'na gönderilebilir.

E-arşiv, alıcının e-posta adresine veya GİB'in e-Arşiv Portalı'ndan alınabilir.

Sapien ornare nostra fermentum venenatis fringilla faucibus auctor si donec vulputate nam montes letius mattis diam aenean parturient mauris morbi maximus neque etiam tristique elit

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Kağıt ve depolama ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Hataları ve sahteciliği önler.
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanmasını kolaylaştırır.

E-arşiv hakkında daha fazla bilgi için GİB'in internet sitesini (www.gib.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, GİB'in e-Arşiv İletişim Merkezi'ne (189) telefon ederek veya [e-posta adresi kaldırıldı] adresine e-posta göndererek de bilgi alabilirsiniz.

E-arşiv ve e-defterde hata yaparsanız, hatayı düzeltmeniz ve GİB'e bildirmeniz gerekir.

E-defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

E-fatura veya e-arşiv mükellefi olan mükellefler e-defter uygulamasına dahildir.

E-defter, GİB tarafından yetkilendirilmiş e-defter programı aracılığıyla tutulur.

E-defter kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Kağıt ve depolama ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Hataları ve sahteciliği önler.
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanmasını kolaylaştırır.

E-defter hakkında daha fazla bilgi için GİB'in internet sitesini (www.gib.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, GİB'in e-Defter İletişim Merkezi'ne (189) telefon ederek veya [e-posta adresi kaldırıldı] adresine e-posta göndererek de bilgi alabilirsiniz.

Evet, e-arşiv ve e-defter için GİB tarafından yetkilendirilmiş özel programlar kullanmanız gerekir. Muhasebe.Digital Dijital Dönüşüm Paketlerimizden faydalanarak e-deftere ücretsiz olarak ulaşaibilirsiniz.

Evet, e-arşiv ve e-defter programları ücretlidir. Program ücretleri, programın özelliklerine ve sağlayıcısına göre değişiklik gösterebilir.

E-arşiv ve e-defterler, GİB tarafından kontrol edilebilir.

E-arşiv ve e-defter ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıdakilere başvurabilirsiniz:

1. GİB İletişim Merkezi: 189 numaralı telefonu arayarak veya [e-posta adresi kaldırıldı] adresine e-posta göndererek GİB'in e-Arşiv ve e-Defter İletişim Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

2. GİB Yetkili Vergi Dairesi: Mükellefiyetinizin bulunduğu vergi dairesine giderek veya telefonla arayarak yetkililerden yardım alabilirsiniz.

3. Yetkili E-Arşiv/E-Defter Program Sağlayıcısı: Kullandığınız e-arşiv/e-defter programının sağlayıcısının teknik destek hattına veya müşteri hizmetlerine ulaşarak da sorununuza çözüm bulabilirsiniz.

4. Vergi Müşaviri veya Mali Müşavir: E-arşiv ve e-defter ile ilgili uzman bir vergi müşaviri veya mali müşavirden de yardım alabilirsiniz.

Ek Kaynaklar:

 • GİB e-Arşiv Portalı: [geçersiz URL kaldırıldı]
 • GİB e-Defter Portalı: [geçersiz URL kaldırıldı]
 • GİB e-Arşiv ve e-Defter Rehberi: [geçersiz URL kaldırıldı]

Sorununuzu çözmek için:

 • Sorununuzu net bir şekilde tanımlayın.
 • Hangi e-arşiv/e-defter işlemi ile ilgili olduğunu belirtin.
 • Hangi programı kullandığınızı ve programın versiyonunu belirtin.
 • Aldığınız hata mesajlarını veya karşılaştığınız sorunları detaylı bir şekilde açıklayın.

Bu bilgileri GİB'e veya yetkililere ileterek sorununuza daha hızlı çözüm bulabilirsiniz.

Ayrıca:

 • GİB'in internet sitesinde e-arşiv ve e-defter ile ilgili birçok bilgi ve video bulabilirsiniz.
 • GİB'in Youtube kanalında da e-arşiv ve e-defter ile ilgili eğitim videoları mevcuttur.
1